Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. Voor links en verwijzingen naar websites van derden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom, auteursrechten liggen bij Cantando. Neem contact met ons op als u teksten of foto’s wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven.